මේ සත්කාර කළොත් ස්ට්‍රෙච් මාර්ක්ස් කරදරේ ඉවරයි – stretch marks sinhala

Stretch marks හෙවත් සමේ ඇදීමේ සලකුණු සෑම විටම සමේ සුන්දරත්වයට සහ පැහැපත් බවට බාධාවක් බව දන්නවා. සම මත Stretch marks ඇති වීමට බලපාන හේතූන් කිහිපයක්ම තිබෙනවා. දරු උපතකට පසු හදිසි බර වැඩිවීමක් හෝ අඩු වීමක්, අහිතකර රසායනික සංයෝග ආලේපනය වැනි ප්‍රධාන හේතූන් කිහිපයක්ම මේ අතර වෙනවා. Stretch marks සම්පූර්ණයෙන්ම සුව කිරීමට හැකියාවක් නැති නමුත් සත්කාර මඟින් ඒවා ශරීරයේ පැහැයට සමාන කිරීමට හැකියාව තිබෙනවා.

Stretch marks සඳහා නිවෙසේදී කරගත හැකි සත්කාර කිහිපයක් පිළිබඳව අපි දැන් බලමු.